Forrige side Næste side

En "kanalrundfart"

Sporene efter Frederik II's kanal kan du finde mange steder i egnen omkring Ny Hammersholt (se kortet med kanalen). Herunder er vist billeder fra området vest for jernbanen, som ikke indgår i "rundfarten".

Dæmningen ved Kollerød Sø har været dér, hvor Kollerød Å passerer under motortrafikvejen. Her er ingen spor tilbage ...


Svenskegrøften og dens fortsættelse i Brødeskov nord for Brødeskovvej er endnu særdeles tydelig i landskabet. Man gribes af medfølelse med de sjællandske fæstebønder, som i 1574 blev udkommanderet til dette kæmpemæssige gravearbejde, måske endda med udsigt til at blive hængt på galgebakken ved Rågårdshus, hvis de ikke arbejdede tilfredsstillende.

Kanalen på stykket over markerne vest for jernbanen er pløjet bort, men diget langs kanalen kan endnu anes.

Kanalen dukker først op igen på golfbanen øst for jernbanen. På den anden side umiddelbart vest for jernbanen har der været en meget dyb grøft, som nu er fyldt op. Noget af jorden, som blev gravet op i sin tid, kan ses som et højt dige mellem marken og hestehaven (golfbanen). Stengærdet på toppen af diget er fra en senere tid. Øverst er diget set fra golfbanen. Nederst et vinterfoto taget fra den anden side med den forsvundne kanal foran diget.

Hvis du blot vil gå en mindre tur (7.6 km), som starter på Slettebjerget, kan du springe kanalen vest for jernbanen over.

Del på facebook

Forrige side Næste side