Forrige side Næste side

Fiskedammene i Præstevang og Funkevang

Sortedam, Brededam (begge i Præstevang) og Lille Funkedam har afløb til Teglgårdssø. Store Funkedam har afløb til Karlssø. Det er opdæmmede dødishuller, som tidligere blev brugt til fiskeopdræt. Andre dødishuller, som nu er tørlagte, har formentlig tidligere været brugt som fiskedamme. Dette gælder f.eks. Taterdam i Lille Hestehave, hvor kun stemmeværket i dæmningen mangler.

Funkevang og Funkedammene har navn efter Johan Funche, som blev ansat i 1645 af Christian IV som fiskemester ved kongens ejendomme på Sjælland. En af hans metoder var følgende: Han lukkede vandet ud af dammen, såede korn på den tørlagte bund og ventede til det var vokset op. Så fyldte han dammen med vand, satte karpeyngel ud og ventede til karperne havde spist sig store og fede. Som sidste punkt lukkede han igen vandet ud og kunne "plukke" fiskene direkte fra bunden.

Del på facebook

Forrige side Næste side