Forrige side Næste side

Randmorænelandskabet

Under nedsmeltningen over land blev urenhederne i isen efterladt på jordoverfladen. Da den aktive nordøstis havde trukket sig tilbage til midten af Nordøstsjælland, skete afsmeltningen mod øst og bevægelsen af den endnu aktive is mod vest i en lang periode nogenlunde lige hurtigt. Fra den stagnerende isrand udsmeltedes og aflejredes herved i områderne nord og syd for Hillerød store mængder morænemateriale formet som langstrakte sandede og grusede rygge. Foran randmorænen mod vest lå et bredt bælte af dødis. Ryggenes indhold af skånske og sydsvenske sten og blokke viser med sikkerhed, at isen kom fra øst.

Nogle særligt smalle og meget langstrakte bakker eller volde ses i landskabet mellem Hillerød og Ny Hammersholt. Nogle steder er der flere, som følger hinanden parallelt. Funkevej og Gl. Frederiksborgvej er anlagt på et par af disse volde, som enkelte steder (ved Store Funkedam og Store Stendam) er gennembrudt af smeltevandsslugter. Man mente tidligere, at voldene blev dannet samtidigt med randmorænen. En nyere forklaring på voldene er, at de er dannet under medvirken af den baltiske is, der til sidst flød ind over Nordøstsjælland fra sydøst (se Da indlandsisen smeltede og Dødishullerne).

De højeste punkter i randmoræneområdet ligger på en linje, som passerer øst om Ny Hammersholt ved Tobakke og Trebakke i Store Dyrehave. I Hillerød går linjen fra Skansebakke mod vest til Lille Dyrehave ved Frederiksborg Slot og fortsætter mod nord til Fruebjerg i Grib Skov.

Bakkerne sydøst for Hillerød danner hovedvandskel i Nordøstsjælland. Mod øst sker afvandingen til Nivå, mod vest til Pøle Å og Havelse Å. Flere vandskel mødes på Galgebakken (Østre Galge Agre) ved Ny Hammersholt (nær Rågårds Hus, af nogle opfattet som en eufemisme for "rakkerens hus", idet bødlens medhjælper kan have boet nær retterstedet). Galgen og de hængte misdædere har næppe pyntet på de ellers så smukke bakker. Det fortælles, at der er fundet menneskekranier umiddelbart indenfor diget til Store Dyrehave.

Del på facebook

Forrige side Næste side