Forrige side Næste side

Referencer og links

V. Milthers (1922): Nordøstsjællands geologi. København 1922.

Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær (2005): Geoviden, nr. 2, 2005.

Michael Houmark-Nielsen (1981): Glacialstratigrafi i Danmark øst for Hovedopholdslinien. Dansk geol. forening. Årsskrift for 1980.

Kurt H. Kjær, Michael Houmark-Nielsen and Niels Richardt (2003): Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southwestern margin of the last Scandinavian Ice Sheet: signature of palaeo-ice streams. Boreas 32, 130-148.

Kaj Hansen (1981): Morfologisk-geologiske studier i Nordøstsjælland, Geografisk Tidsskrift, Bind 81, 1981.

Steen Sjørring (1974): Klinterne ved Hundested, Dansk geol. forening, Årsskrift for 1973.

J.V. With-Jensen: Vandbygningsarbejder ved Frederiksborg. Frederiksborgs Amts Historiske Samfund, Hillerød 1946.

Google Earth (COWI A/S).

Hammersholt By, 1816-1861, matrikelkort

Frederik IIs kanaler af Stig Obel

SDFE kortviser

Fund og Fortidsminder

Peter Wåhlin (2011): Landskabet omkring Ny Hammersholt (pdf)

BLOG 8 (Peter Wåhlin skriver om diverse emner): Istidslandskabet i Nordøstsjælland

Ponti•Sofia (Min dygtige svigerdatter Carolina er partner i dette fantastiske firma, som organiserer villaudlejning og oplevelser i Italien)

Ikaria. Min græske ø.Del på facebook

Forrige side Næste side